หน้าหลัก สปริงเกลอร์ จัดสวน บ่อปลา น้ำตก น้ำพุ ผลงานจัดสวน ติดต่อเรา
การเลือกไม้ถุงในการจัดสวน

สวนน้ำ(สวนริมน้ำ)

น้ำ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบ่อน้ำ สระน้ำ ลำธาร น้ำตก น้ำพุ ต่างก็เป็นส่วนประกอบที่ช่วยสร้างความรู้สึกสดชื่นให้เกิดขึ้นในสวน เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหาร เชิญชวนให้นก แมลง และสัตว์ต่าง ๆ มาดื่มกินและอยู่อาศัย

คงจะมีบ้านที่โชคดีไม่มากนักที่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้หรือในบริเวรบ้าน เพียงแค่เจ้าของบ้านปลูกต้นไม่ เลี้ยงปลา ก็จะได้มุมสวนสวยสวย บรรยากาศดีดีไว้นั่งเล่นพักผ่อน

(สำนักพิมพ์บ้านและสวน คู่มือการจัดและตกแต่ง สวนในบ้าน เล่ม 20)

พรรณไม้ในสวนริมน้ำ

การเลือกต้นไม่ในสวนริมน้ำก็ไม่ต่างไปจากการจัดสวนทั่ว ๆ ไป สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ พื้นดินบริเวณริมน้ำนั้นจะมีความชุ่มชื้นแตกต่างกันไป ในแต่ละละดับความลาดเอียงของพื้นที่ ดังนั้นการเลือกชนิดพรรณไม้ที่จะนำมาปลูกจึงควรพิจารณาเรื่องความต้องการน้ำของต้นไม้เป็นสำคัญ กล่าวคือ ควรเป็นต้นไม้ที่ชอบความขุ่มมชื้นและทนอยู่ในสภาพความชื้นสูงเป็นหลัก

 

 

Contact Sprinklerntk : Yongyuth Khommalai
Tel. 081-407-2213,080-082-1331,0-2802-5443,0-2802-2007
Fax. 0-2802-2007,E-mail : yongyutmt @ gmail.com
©Copyright nawataneekitti 2010