หน้าหลัก สปริงเกลอร์ จัดสวน บ่อปลา น้ำตก น้ำพุ ผลงานจัดสวน ติดต่อเรา
การเลือกไม้ถุงในการจัดสวน

โอ่งมอสส์ เป็นของที่ให้การตกแต่งแบบสวนป่า

วิธีการทำแบบง่ายๆ คือ ให้ทาดินเหนียวบางบางบนโอ่ง แล้วแปะมอสส์ลงไป จากนั้นนำลวดมาผูกยึดให้แน่น ใส้น้าให้เต็มโอ่งวางไว้ในที่ร่มช่วงแรกรดน้ำวันละ3 ครั้ง หลังจากที่มอสส์ติดดีแล้วจึงเปลี่ยนมารดน้ำวันละ2ครั้ง อาจเพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกเฟินหรือบีโกเนียต้นเล็กลงไปด้วยก็ได้

   

หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม้กินแมลงชนิดหนึ่ง)เป็นพืชที่ต้องการแสง 50-100 เปอร์เซ็น

สามาถอยู่กับแดดได้แต่ต้องสัมพันธ์กับความชื้น

60-70 เปอร์เซ็น

บางคนเข้าใจว่าจะต้องอยู่ในที่ร่ม ซึ่งความเป็นจริงแล้วหากปลูกเลี้ยงในร่มมากเกินไป

จะไม่ออกหม้อให้เห็นและควรใส่ปุ๋ยบำรุงบ้าง

ที่นี่จะใช้ปุ๋ยปลาพ่นที่ใบและฉีดเข้าไปในหม้อ หากทำสม่ำเสมอจะช่วยให้ต้นงามมากขึ้น

Contact Sprinklerntk : Yongyuth Khommalai
Tel. 081-407-2213,080-082-1331,0-2802-5443,0-2802-2007
Fax. 0-2802-2007,E-mail : yongyutmt @ gmail.com
©Copyright nawataneekitti 2010